Χωρίς κατηγορία

Ιω. 6,48


Ιω. 6,48

ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς.

Ιω. 6,48

Εγώ είμαι ο άρτος, που δίδω την πραγματικήν, την αιωνίαν ζωήν.