Χωρίς κατηγορία

Ιω. 5,41


Ιω. 5,41

δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω·

Ιω. 5,41

Εγώ δεν ζητώ να λάβω δόξαν εκ μέρους των ανθρώπων,