Χωρίς κατηγορία

Ιω. 4,4


Ιω. 4,4

Ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας.

Ιω. 4,4

Επρεπε δε να περάση δια μέσου της Σαμαρείας.