Χωρίς κατηγορία

Ιω. 15,23


Ιω. 15,23

ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.

Ιω. 15,23

Διότι εκείνος που μισεί έμενα, μισεί και τον Πατέρα μου.