Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 9,1


Ιωβ. 9,1

Ὑπολαβὼν δὲ Ἰὼβ λέγει·

Ιωβ. 9,1

Ελαβε τον λόγον ο Ιωβ και είπεν·