Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 8,8


Ιωβ. 8,8

ἐπερώτησον γὰρ γενεὰν πρώτην, ἐξιχνίασον δὲ κατὰ γένος πατέρων·

Ιωβ. 8,8

Ρωτησε περί αυτών, που σου λέγω, την προγενεστέραν γενεάν μας. Εξέτασε και εξιχνίασε με προσοχήν μίαν εκάστην των γενεών των πιο απομεμακρυσμένων προγόνων μας,