Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 42,1


Ιωβ. 42,1

Ὑπολαβὼν δὲ Ἰὼβ λέγει τῷ Κυρίῳ·

Ιωβ. 42,1

Ελαβε τον λόγον τότε ο Ιώβ και είπε προς τον Κυριον·