Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 4,1


Ιωβ. 4,1

Ὑπολαβὼν δὲ Ἐλιφὰζ ὁ Θαιμανίτης λέγει·

Ιωβ. 4,1

Ελαβε τότε τον λόγον ο Ελιφάζ, ο θαιμανίτης, και είπε·