Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 35,1


Ιωβ. 35,1

Ὑπολαβὼν δὲ Ἐλιοὺς λέγει·

Ιωβ. 35,1

Συνέχισε πάλιν τον λόγον ο Ελιούς και είπε·