Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 27,3


Ιωβ. 27,3

ἦ μὴν ἔτι τῆς πνοῆς μου ἐνούσης, πνεῦμα δὲ θεῖον τὸ περιόν μοι ἐν ῥινί,

Ιωβ. 27,3

ότι εφ’ όσον υπάρχει μέσα μου αναπνοή, εφ’ όσον το θείον αυτό εμφύσημα, η αναπνοή μου, εισέρχεται και εξέρχεται από τους ρώθωνάς μου,