Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 27,1


Ιωβ. 27,1

Ἔτι δὲ προσθεὶς Ἰὼβ εἶπε τῷ προοιμίῳ·

Ιωβ. 27,1

Ο Ιώβ προσέθεσεν ακόμη εις τα προηγουμένως λεχθέντα και τα εξής·