Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 25,1


Ιωβ. 25,1

Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδὰδ ὁ Σαυχίτης λέγει·

Ιωβ. 25,1

Ελαβε τον λόγον ο Βαλδάδ ο Σαυχίτης και είπε·