Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 21,27


Ιωβ. 21,27

ὥστε οἶδα ὑμᾶς ὅτι τόλμῃ ἐπίκεισθέ μοι·

Ιωβ. 21,27

Το συμπέρασμα είναι, ότι γνωρίζω καλά σας και τας ιδέας σας και ότι επιτίθεσθε εναντίον μου με θρασύτητα