Χωρίς κατηγορία

Ιωβ. 19,5


Ιωβ. 19,5

ἔα δὲ ὅτι ἐπ᾿ ἐμοὶ μεγαλύνεσθε, ἐνάλλεσθε δέ μοι ὀνείδει.

Ιωβ. 19,5

Αλλά εδώ είναι και το ιδικόν σας σφάλμα. Διότι σεις υψώνεσθε και μεγαλύνετε τον εαυτόν σας εναντίον μου. Εφορμάτε κατ’ εμού με τους ονειδισμούς σας.