Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 4,2


ΙτΝ. 4,2

παραλαβὼν ἄνδρας ἀπὸ τοῦ λαοῦ, ἕνα ἀφ᾿ ἑκάστης φυλῆς,

ΙτΝ. 4,2

“πάρε δώδεκα άνδρας από τον λαόν, ένα από κάθε φυλήν·