Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 23,11


ΙτΝ. 23,11

καὶ φυλάξασθε σφόδρα τοῦ ἀγαπᾶν Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν.

ΙτΝ. 23,11

Προσέξατε λοιπόν πάρα πολύ να αγαπάτε πάντοτε Κυριον τον Θεόν μας.