Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 19,46


ΙτΝ. 19,46

καὶ ἀπὸ θαλάσσης Ἱεράκων ὅριον πληρίον Ἰόππης.

ΙτΝ. 19,46

Από δυσμάς δε τα όρια έφθαναν εις Ιεράκων, πλησίον της Ιόππης.