Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 19,39


ΙτΝ. 19,39

αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς υἱῶν Νεφθαλί.

ΙτΝ. 19,39

Αυτή είναι η δια κλήρου δοθείσα περιοχή εις την φυλήν Νεφθαλί.