Χωρίς κατηγορία

ΙτΝ. 12,11


ΙτΝ. 12,11

βασιλέα Ἱεριμούθ, βασιλέα Λαχίς,

ΙτΝ. 12,11

ο βασιλεύς της Ιεριμούθ και ο βασιλεύς της Λαχίς,