Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 48,14


Ιερ. 48,14

καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς Ἰωανάν.

Ιερ. 48,14

επέστρεψαν προς το μέρος του Ιωανάν.