Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 34,17


Ιερ. 34,17

οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς.

Ιερ. 34,17

δεν τους απέστειλα εγώ.