Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 31,40


Ιερ. 31,40

ὅτι οὕτως εἶπε Κύριος·

Ιερ. 31,40

Διότι έτσι είπεν ο Κυριος·