Χωρίς κατηγορία

Ιερ. 18,5


Ιερ. 18,5

καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιερ. 18,5

Τοτε ο Κυριος απηύθυνε λόγον προς εμέ και μου είπε·