Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,33


Ιεζ. 48,33

καὶ τὰ πρὸς νότον τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι μέτρῳ· καὶ πύλαι τρεῖς, πύλη Συμεὼν μία καὶ πύλη Ἰσσάχαρ μία καὶ πύλη Ζαβουλὼν μία.

Ιεζ. 48,33

Προς νότον η έκτασις είναι τέσσαρες χιλιάδες πεντακόσιοι πήχεις. Και εις την πλευράν αυτήν τρεις πύλαι· μία πύλη του Συμεών, μία πύλη του Ισσάχαρ και μία πύλη του Ζαβουλών.