Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,29


Ιεζ. 48,29

αὕτη ἡ γῆ, ἣν βαλεῖτε ἐν κλήρῳ ταῖς φυλαῖς τοῦ Ἰσραήλ, καὶ οὗτοι οἱ διαμερισμοὶ αὐτῶν, λέγει Κύριος Θεός. –

Ιεζ. 48,29

Αυτή είναι η χώρα, δια την διανομήν της οποίας εις τας φυλάς του Ισραήλ θα ρίψετε κλήρους. Αυτή είναι η διαίρεσις κατά τας φυλάς αυτών, λέγει ο Κυριος.