Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 48,23


Ιεζ. 48,23

Καὶ τὸ περισσὸν τῶν φυλῶν ἀπὸ τῶν πρὸς ἀνατολὰς ἕως τῶν πρὸς θάλασσαν Βενιαμίν, μία.

Ιεζ. 48,23

Και το περισσεύον από τας φυλάς θα είναι νοτίως της φυλής του Ιούδα από τα ανατολικά μέχρι τα δυτικά όρια της χώρας, μία μερίς δια την φυλήν του Βενιαμίν.