Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 47,21


Ιεζ. 47,21

καὶ διαμερίσετε τὴν γῆν ταύτην αὐτοῖς, ταῖς φυλαῖς τοῦ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 47,21

Θα διαμοιράσετε, λοιπόν, την χώραν εις τας φυλάς του Ισραήλ.