Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,24


Ιεζ. 46,24

καὶ εἶπε πρός με· οὗτοι οἱ οἶκοι τῶν μαγειρείων, οὗ ἑψήσουσιν ἐκεῖ οἱ λειτουργοῦντες τῷ οἴκῳ τὰ θύματα τοῦ λαοῦ.

Ιεζ. 46,24

Μου είπε δε ο οδηγός· “εδώ είναι τα μαγειρεία, όπου οι υπηρέται θα βράζουν τα κρέατα των προσφερομένων εκ μέρους του λαού θυσιών”.