Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 46,23


Ιεζ. 46,23

καὶ ἐξέδραι κύκλῳ ἐν αὐταῖς, κύκλῳ ταῖς τέσσαρσι, καὶ μαγειρεῖα γεγονότα ὑποκάτω τῶν ἐξεδρῶν κύκλῳ.

Ιεζ. 46,23

Γυρω από τας αυλάς αυτάς υπήρχαν ανώγεια οικήματα. Κατω δε από τα οικήματα, γύρω-γύρω, είχαν κατασκευασθή μαγειρεία.