Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 45,10


Ιεζ. 45,10

ζυγὸς δίκαιος καὶ μέτρον δίκαιον καὶ χοῖνιξ δικαία ἔστω ὑμῖν.

Ιεζ. 45,10

Ακριβή ας είναι τα ζύγια σας, δίκαια τα μέτρα σας.