Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 43,20


Ιεζ. 43,20

καὶ λήψονται ἐκ τοῦ αἵματος αὐτοῦ καὶ ἐπιθήσουσιν ἐπὶ τὰ τέσσαρα κέρατα τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τοῦ ἱλαστηρίου καὶ ἐπὶ τὴν βάσιν κύκλῳ καὶ ἐξιλάσονται αὐτό·

Ιεζ. 43,20

Οι ιερείς αυτοί θα πάρουν από το αίμα του μόσχου και θα θέσουν εις τα τέσσερα άκρα του θυσιαστηρίου, εις τας τέσσαρας γωνίας του ιλαστηρίου και στον γείσον της βάσεως γύρω-γύρω και θα το εξαγνίσουν.