Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 42,10


Ιεζ. 42,10

κατὰ τὸ φῶς τοῦ ἐν ἀρχῇ περιπάτου. καὶ τὰ πρὸς νότον κατὰ πρόσωπον τοῦ νότου κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου καὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ διορίζοντος ἐξέδραι,

Ιεζ. 42,10

Ησαν εις την αρχήν εκάστου διαδρόμου, αυτού εισήρχετο ελεύθερον το φως. Ομοιον συγκρότημα δωματίων υπήρχε και προς νότον, μεταξύ του νοτίου τμήματος του ελευθέρου χώρου περί τον ναόν και του ιδιαιτέρου οικοδομήματος δυτικώς και απέναντι από τον ναόν.