Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,24


Ιεζ. 41,24

δύο θυρώματα τοῖς δυσὶ θυρώμασι τοῖς στροφωτοῖς, δύο θυρώματα τῷ ἑνὶ καὶ δύο θυρώματα τῇ θύρᾳ τῇ δευτέρᾳ.

Ιεζ. 41,24

Καθε δε θύρα είχε δύο στρεφόμενα φύλλα, δύο φύλλα εις την μίαν θύραν και δύο φύλλα εις την άλλην θύραν.