Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 41,19


Ιεζ. 41,19

πρόσωπον ἀνθρώπου πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ πρόσωπον λέοντος πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν· διαγεγλυμμένος ὅλος ὁ οἶκος κυκλόθεν,

Ιεζ. 41,19

Το ένα πρόσωπόν του ήτο πρόσωπον ανθρώπου ανάμεσα εις δύο φοίνικας. Το άλλο πρόσωπον ήτο πρόσωπον λέοντος μεταξύ δύο άλλων φοινίκων. Σκαλιστός δε ήτο και όλος ο ναός κύκλω.