Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 35,14


Ιεζ. 35,14

τάδε λέγει Κύριος· ἐν τῇ εὐφροσύνῃ πάσης τῆς γῆς ἔρημον ποιήσω σε,

Ιεζ. 35,14

Αυτά λέγει ο Κυριος· όταν ολόκληρος η γη θα διέρχεται ημέρας ευφροσύνης, συ θα είσαι έρημος.