Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 34,9


Ιεζ. 34,9

ἀντὶ τούτου, ποιμένες,

Ιεζ. 34,9

δια την παρανομίαν σας αυτήν, ω ποιμένες,