Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 30,8


Ιεζ. 30,8

καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ὅταν δῶ πῦρ ἐπ᾿ Αἴγυπτον καὶ συντριβῶσι πάντες οἱ βοηθοῦντες αὐτῇ.

Ιεζ. 30,8

Και θα μάθουν έτσι, ότι εγώ είμαι ο Κυριος, όταν θα ανάψω φωτιάν εναντίον της Αιγύπτου και θα συντριβούν όλοι εκείνοι, οι οποίοι την βοηθούν.