Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,6


Ιεζ. 29,6

καὶ γνώσονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Αἴγυπτον ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος, ἀνθ᾿ ὧν ἐγενήθης ῥάβδος καλαμίνη τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 29,6

Ετσι δε θα μάθουν όλοι οι απομείναντες κάτοικοι της Αιγύπτου, ότι εγώ είμαι Κυριος. Επειδή συ εγινες δια τους Ισραηλίτας ένα καλαμένιο ραβδί,