Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 29,4


Ιεζ. 29,4

καὶ ἐγὼ δώσω παγίδας εἰς τὰς σιαγόνας σου καὶ προσκολλήσω τοὺς ἰχθύας τοῦ ποταμοῦ σου πρὸς τὰς πτέρυγάς σου καὶ ἀνάξω σε ἐκ μέσου τοῦ ποταμοῦ σου·

Ιεζ. 29,4

Αλλά, όπως με μεγάλα άγκιστρα δολώματος πιάνουν τους κροκοδείλους, έτσι εγώ θα βάλω άγκιστρα εις τας σιαγόνας σου, ω Φαραώ, και θα προσκολλήσω τα ψάρια των ποταμών σου εις τα πτερύγια του σώματός σου και θα σέ, βγάλω ανάμεσα από τον ποταμόν σου.