Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,8


Ιεζ. 27,8

καὶ οἱ ἄρχοντές σου οἱ κατοικοῦντες Σιδῶνα καὶ Ἀράδιοι ἐγένοντο κωπηλάται σου· οἱ σοφοί σου, Σόρ, οἳ ἦσαν ἐν σοί, οὗτοι κυβερνῆταί σου.

Ιεζ. 27,8

Οι άρχοντές σου ήσαν οι ονομαστοί κάτοικοι της Σιδώνος. Οι Αράδιοι, οι κάτοικοι της Αράδ, ήσαν περίφημοι κωπηλάται σου. Σοφοί άνδρες, οι οποίοι ευρίσκοντο εις την περιοχήν σου, ήσαν οι κυβερνήται των πλοίων σου.