Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,6


Ιεζ. 27,6

ἐκ τῆς Βασανίτιδος ἐποίησαν τὰς κώπας σου, τὰ ἱερά σου ἐποίησαν ἐξ ἐλέφαντος, οἴκους ἀλσώδεις ἀπὸ νήσων τῶν Χετιείμ.

Ιεζ. 27,6

Από τα ξύλα των δασών της Βασάν κατεσκεύασαν οι τεχνίται τα κουπιά των πλοίων σου. Αλλοι τεχνίται κατεσκεύασαν τα ιερά σκεύη των ναών σου και είδωλα από ελεφαντοστούν. Ωραίας επαύλεις μέσα εις δάση έκτισαν οι άνθρωποί σου από υλικά της νήσου Κυπρου και άλλων παραλίων περιοχών.