Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,24


Ιεζ. 27,24

φέροντες ἐμπορίαν ὑάκινθον καὶ θησαυροὺς ἐκλεκτοὺς δεδεμένους σχοινίοις καὶ κυπαρύσσινα.

Ιεζ. 27,24

Αυτοί έφεραν ως εμπόρευμα προς σε υφάσματα κυανά και άλλα πολύτιμα εκλεκτά αντικείμενα, συσκευασμένα και δεμένα με σχοινία, όπως και ξυλείαν από κυπάρισσον.