Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 27,20


Ιεζ. 27,20

Δαιδὰν ἔμποροί σου μετὰ κτηνῶν ἐκλεκτῶν εἰς ἅρματα.

Ιεζ. 27,20

Οι κάτοικοι της Δαιδάν ήσαν οι έμποροί σου, οι οποίοι προσέφεραν εις σε εκλεκτούς ίππους δια τα πολεμικά σου άρματα.