Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 23,13


Ιεζ. 23,13

καὶ εἶδον ὅτι μεμίανται· ὁδὸς μία τῶν δύο.

Ιεζ. 23,13

Είδα, λοιπόν, ότι αι δύο αδελφαί είχαν μολυνθή και εμολύνοντο συνεχώς. Ενας και δια τας δύο ήτο ο τρόπος και ο δρόμος της ζωής των, η αμαρτωλότης.