Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 21,19


Ιεζ. 21,19

καὶ σὺ υἱὲ ἀνθρώπου, διάταξον σεαυτῷ δύο ὁδοὺς

Ιεζ. 21,19

“συ, υιέ ανθρώπου, χάραξε εμπρός σου δύο δρόμους,