Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 20,14


Ιεζ. 20,14

καὶ ἐποίησα ὅπως τὸ ὄνομά μου τὸ παράπαν μὴ βεβηλωθῇ ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξήγαγον αὐτοὺς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν.

Ιεζ. 20,14

Δεν έκαμα όμώς αυτό, δια να μη διαβληθή το Ονομά μου ουδ’ επ’ ελάχιστον από τα έθνη, ενώπιον των οφθαλμών των οποίων έβγαλα αυτούς ελευθέρους από την Αίγυπτον.