Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 17,1


Ιεζ. 17,1

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 17,1

Ο Κυριος ωμίλησε εις εμέ και είπε·