Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 16,35


Ιεζ. 16,35

Διὰ τοῦτο, πόρνη, ἄκουε λόγον Κυρίου·

Ιεζ. 16,35

Δια τούτο, συ, η πόρνη, άκουσε τώρα τον λόγον του Κυρίου.