Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 13,2


Ιεζ. 13,2

υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ τοὺς προφήτας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ προφητεύσεις καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς· ἀκούσατε λόγον Κυρίου.

Ιεζ. 13,2

“υιέ ανθρώπου, προφήτευσε εναντίον των ψευδοπροφητών του ισραηλιτικού λαού· προφήτευσε και ειπέ προς αυτούς· ακούσατε σεις τον αληθινόν λόγον του Κυρίου.