Χωρίς κατηγορία

Ιεζ. 12,17


Ιεζ. 12,17

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 12,17

Ο Κυριος ωμίλησε προς εμέ και μου είπε·